Mimo sezónu je prodejna bez stálé otevírací doby. Pro vrácení lyží, vyzvednutí objednávek nebo návštěvu prodejny nás prosím předem kontaktujte.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Forepart s.r.o. , se sídlem Praha 9, Jilemnická 781/26, PSČ 19700, IČ: 246 58 766, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144748 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti, IČ
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • fakturační a korespondenční adresa

 

 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a adresu je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let od konce zdaňovací období.

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Forepart s.r.o..

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé na základě Zpracovatelské smlouvy:

  • Shoptet s.r.o. - pronajímatel technického řešení eshopu
  • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Česká Pošta, s.p. – doručovatelé objednávek
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 2. Vezměte, prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

    
 3. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru.